logo

« Vissza a hírekhez

Jogi akcióterv járvány idejére

1. Mit (nem) tudunk teljesíteni?

Első lépésként azt szükséges átgondolni, hogy a jelen helyzet milyen következményekkel jár vagy járhat szerződéseink teljesíthetőségére: pontosan mik azok a szerződésből eredő kötelezettségeink, amelyeket várhatóan egyáltalán nem, vagy csak késve tudunk teljesíteni.

Ez nem csak ahhoz szükséges, hogy a saját helyzetünket tisztán lássuk, de ahhoz is, hogy a partnerek felé megfelelően tudjunk eljárni.

2. Keressük meg az összes „vis maior” klauzulát!

Nem ritka, hogy a szerződések tartalmaznak kifejezett „vis maior” klauzulákat. Ezek tipikusan meghatározzák, hogy a felek mit tekintenek elháríthatatlan külső körülménynek, és mi a teendő ilyenkor. Ha a szerződésben előírt eljárásrendet nem tartjuk be, ez akár azzal is járhat, hogy elveszítjük a vis maior-ra való hivatkozás lehetőségét.

Javasolt tehát legalább a fontosabb szerződéseket mielőbb átnézni ebből a szempontból.

3. Kommunikáljunk!

Az általános együttműködési kötelezettség megköveteli, hogy azonnal értesítsük a másik felet arról, ha a teljesítésünket akadályozó körülmény merült fel, vagy ilyen várható. Amennyiben ezt a tájékoztatást késve tesszük meg, az önmagában kártérítési felelősséggel járhat, még akkor is, ha egyébként az akadály felmerüléséért nem vagyunk felelősek.

Ha tehát már a veszélye fennáll annak, hogy nem fogunk tudni teljesíteni, minden érintett partnert írásban tájékoztatni kell erről, lehetőség szerint részletezve a várható következményeket.

4. A tétlenség visszaüt!

A járvány, illetve az óvintézkedések által okozott körülmények jó eséllyel a bíróságok gyakorlatában is olyanok lesznek, amelyek mentesíthetnek a szerződésszegésért való felelősség alól. A jogszabály által előírt magatartás azonban ilyen helyzetben is az, hogy az elvárható intézkedéseket a felek tegyék meg, az elhárítható károkat hárítsák el.

Vagyis nem lehet tétlenül várni amíg minden helyreáll: ami észszerűen elvárható a szerződés teljesítése és a következmények enyhítése érdekében, azt továbbra is minden esetben meg kell tenni.

5. Alkalmazkodjunk!

Az elérhető információk köre, illetve a vírus elleni kormányzati intézkedések szinte napról-napra változnak. Ne feledjük továbbá, hogy idővel az egész vírushelyzet várhatóan enyhül, és így a szerződéses kötelezettségek fokozatosan visszaállnak: ami egyik nap még nem volt teljesíthető vagy elvárható, az lehet hogy másnapra megint az lesz.

A jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítése azt is szükségessé teszi, hogy naprakészek legyünk, és intézkedéseseinkkel folyamatosan a fennálló helyzethez alkalmazkodjunk.