logo

Fenntarthatóság a pénzügyi szabályozásban is

Utoljára frissítve: 2021-04-20
Kapcsolódó szakterület: TŐKEPIACOK, SZABÁLYOZÁS

2019-ben az Európai Unió a pénzügyi szolgáltatási ágazatban elfogadta a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendeletet („SFDR”). A rendelet lépcsőzetesen alkalmazandó és már most számos többletkötelezettséget ró a pénzügyi szolgáltatókra. A közelmúltban, körlevélben az MNB is értelmezte ezen szabályokat.

A kötelezettségek típusai

Az SFDR-ben meghatározott kötelezettségek két szinten merülhetnek fel: 

  • intézményi szinten, vagyis a konkrét pénzügyi piaci szereplőnél (pl.: alapkezelő) és
  • pénzügyi termékek szinten, vagyis a pénzügyi piaci szereplő által nyújtott termékek tekintetében egyedileg, termékenként vizsgálva (pl.: alap által célzott befektetések).

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák átláthatósága – Intézményi szint 

A pénzügyi piaci szereplők kötelesek a honlapjaikon közzétenni, hogy a fenntarthatósági kockázatokat miként integrálják a befektetési döntéshozatali eljárásaikba. Fontos, hogy ez a publikációs kötelezettség akkor is terheli a pénzügyi piaci szereplőket, ha nem kínálnak „zöld” termékeket az ügyfeleik részére. A szabályozás célja, hogy a pénzügyi piaci szereplők transzparensen tájékoztassák az ügyfeleiket arról, hogy hogyan veszik figyelembe a fenntarthatósági szempontokat a befektetési döntések meghozatala során. 

Káros hatások átláthatósága – Intézményi szint 

A pénzügyi piaci szereplők a fenntarthatóság szempontjából káros hatások tekintetében egy átvilágításra vonatkozó nyilatkozatot is kötelesek közzétenni a honlapjukon. A nyilatkozatban ki kell térniük, többek között, a káros hatásokkal kapcsolatban hozott vagy ilyen esetben tervezett intézkedések ismertetésére. A pénzügyi piaci szereplők azonban dönthetnek úgy is, hogy a honlapjukon ezen káros hatások figyelmen kívül hagyásáról nyilatkoznak. Utóbbi esetben a kötelesek egyértelműen megindokolni, hogy miért nem vagy mikortól veszik figyelembe az említett káros hatásokat. Ez a kedvezmény 2021 júniusától már nem illeti meg azon pénzügyi piaci szereplőket, amelyeknek foglalkoztatottsága eléri az 500 fős limitet. 

Javadalmazási politikák átláthatóságának felülvizsgálata – Intézményi szint 

A pénzügyi piaci szereplők kötelesek gondoskodni arról, hogy a fenntarthatósági kockázatok megfelelően átültetésre kerüljenek a javadalmazási politikába. 

Fenntarthatósági kockázatok integrálásának átláthatósága – Termék szint 

Pénzügyi piaci szereplők a szerződéskötés előtti közzétételekben kötelesek feltüntetni a kockázatok befektetési döntéseikbe való integrálásának módját és az általuk kínált egyes termékek (pl.: alap) hozamára gyakorolt valószínű hatások értékeléseinek eredményeit. Fontos, hogy az adott pénzügyi piaci szereplő főszabály szerint nem mentesülhet a vizsgálat alól, ugyanakkor előfordulhat, hogy a vizsgálat eredményeként egyértelművé válik, hogy a fenntarthatósági kockázatok nem relevánsak az egyes termékeik tekintetében. Ebben az esetben az erre vonatkozó tájékoztatást és egyértelmű indokolást kötelesek közzétenni.

ESG és „zöld” termékek átláthatósága – Termék szint 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplő: 

  • terméke környezeti vagy társadalmi jellemzőket is előmozdít és helyes vállalatirányítási gyakorlatot is követ (ESG) vagy 
  • valamely termékének tárgya egy olyan fenntartható befektetés, amelynek egy indexet jelöltek ki referenciamutatóként („zöld” termék), 

akkor a pénzügyi piaci szereplőnek további, speciális információkat is nyilvánosságra kell hoznia. Ilyen tartalmi elem például tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az adott termék a környezeti jellemzők megvalósulását hogyan szolgálja, valamint a referenciamutató hogyan igazodik a termék célkitűzéséhez. 

MNB vezetői körlevél az SFDR kapcsán 

Az MNB 2021. március 17. napján kibocsátott vezetői körlevélben nyújt gyakorlati iránymutatást az SFDR egyes kérdésköreinek alkalmazásához. A körlevél főbb pontjai a következők: 

  • A pénzügyi piaci szereplők, illetve pénzügyi tanácsadók esetében is technikai elvárás a saját honlap megléte, tekintve, hogy azt, az SFDR közzétételek érthetőségére és átláthatóságára vonatkozó számos cikke implicite feltételezi. 
  • A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálásának módjára és e kockázatoknak a termékek hozamára gyakorolt hatásaira vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek a befektetési alapok típusuktól függően eltérően tehetnek eleget. Zártkörű értékpapír- és ingatlanalapok esetében a kezelési szabályzat meghatározott pontjainak módosítása, míg kockázati- és magántőkealapok esetében újabb pont létrehozása válhat szükségessé a kezelési szabályzaton belül. Egyebekben a jelenleg már működő zártkörű alapoknál nem szükséges sem a kezelési szabályzat, sem az alapok tájékoztatójának módosítása, mivel a jegyzési időszakok ezek tekintetében lezárulták. 
  • Azon témakörökben, ahol uniós szintű szabályozástechnikai standard (ún. RTS) elfogadása várható, az MNB jó gyakorlatnak tartja, hogy a pénzügyi piaci szereplők a közzétett RTS-tervezeteket (ún. „Final Report”) használják az SFDR-nek való alapelvi szintű megfeleléshez. 

Az MNB a vezetői körlevélben foglaltak teljesülését a fokozatosság elvét figyelembe véve fogja figyelemmel kísérni, illetve ellenőrizni.