dr. Baráti Ákos

A CSOK és az 5%-os ingatlanáfa bevezetésével egyidejűleg az év elejétől lazultak az építkezésekre vonatkozó hatósági szabályok is. Úgy tűnik azonban, hogy túlságosan kilendült az inga… Erre utal legalábbis az, hogy júniusban a Kormány szigorított a szabályrendszeren.

Építési engedély helyett bejelentés

Az év elejétől jelentősen változtak az építésügyi szabályok. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó módosulást az jelentette, hogy – építési engedély helyett – lehetőség nyílt ún. egyszerű bejelentéssel megépíteni a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületeket.

Az engedélyeztetési eljárás alóli mentesüléssel együtt sokan azt gondolhatták, hogy egyúttal az építési szabályok megtartása alól is mentesülhetnek. Ez természetesen tévút: ugyan az új rendelkezések valóban bevezettek bizonyos könnyítéseket az építkezés általános szabályai alól, általában azonban nem került sor az építés szabályainak feloldására.

Az építési tervező bekerül a képbe

Felismerve azt, hogy az építési engedély alóli mentesülés sokakat vezethet az építési szabályok figyelmen kívül hagyására, valamint meghallva a szakma aggodalmát, hogy a könnyítések adott esetben az építkezések szakszerűségének és az épületek biztonságának rovására mehetnek, a Kormány idén júniusban módosított a szabályokon. A július 1-jével hatályba lépő rendelet némileg szigorította az egyszerű bejelentéssel folytatható építkezések szabályait.

A legjelentősebb változás szerint a 300 m2 alatti lakóépületek építése során kötelezővé vált ún. építési tervező igénybe vétele – mind a bejelentési eljárás, mind pedig az építkezés során. Az építési tervező számos feladatkört kapott az építkezések során, így például neki kell bejelentenie az építkezés megkezdését, mely magában foglalja egy elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, valamint az eddigieknél részletesebb műszaki dokumentáció vezetését is.

Júliustól az építtetőnek az építési tervezőt az építkezésbe tervezői művezetőként is be kell vonnia. A művezető az építési folyamatot a helyszínen legalább 6 alkalommal figyelemmel kíséri, és az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz. A jogszabály korlátok közé tereli az ezért a feladatért az építési tervezőt megillető díjazás összegét is: a tervezői művezetés 6 alkalomra szóló munkadíja a minimálbér másfélszeresét nem haladhatja meg.

Helyreállt az egyensúly

A júliusi változtatásokkal láthatóan az építészszakma is megnyugodott, viszont megmaradt a kisebb méretű lakások építkezésének csökkent bürokráciaterhe. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépületek építtetői továbbra is mentesülnek az építési és használatba vételi engedélyezési eljárások jelentette komplikációi alól, ugyanakkor együtt kell élniük több tekintetben az építkezések szakszerűségét garantáló építési tervezővel.