dr. Fehér Tamás

Az Állami Számvevőszék nemrégiben közzétett megállapításaira reagálva az adóhatóság szigorított végrehajtási gyakorlatán, és amint módja van rá, azonnal beszedi az adózóktól a neki járó adóforintokat. Ez számos vállalkozást kellemetlenül érint, hiszen az adótartozás egyösszegben és azonnal történő fizetése sokszor komolyan veszélyezteti a vállalkozás létét. Jó tudni azonban, hogy több olyan lehetőség áll az adózók rendelkezésére, amelyek késleltethetik, megakadályozhatják vagy elviselhetőbbé tehetik az adótartozások végrehajtását.

Míg az adóperek tétje, hogy a bíróság végső soron az adózónak vagy az adóhatóságnak ad-e igazat, addig legalább annyira fontos kérdés, hogy egy adóeljárás alatt kinek a számláján van és ki rendelkezik a vitatott adótartozás összegével. A főszabály szerint mindaddig, amíg az adóhatóság az ügyben jogerős határozatot nem hoz, az adótartozás az adózótól nem szedhető be. Az adóhatósági határozat jogerőssé válásával egyidejűleg azonban az adótartozás végrehajthatóvá is válik és az ezt követő eljárás során a vitatott adótartozás finanszírozásának terhe már az adózót sújtja. Hiába mondja ki esetlegesen pár év múlva a bíróság, hogy az ügyben az adózónak volt igaza, ez időn keresztül a vitatott adótartozás összege hiányzik a vállalkozás gazdálkodásából. Nem egy esetben ment vállalkozás csődbe még mielőtt a neki jogosan visszajáró adóösszeget a bírósági határozat alapján visszakapta volna.

Az adózóknak azonban több lehetőségük is van arra, hogy ezt a finanszírozási terhet enyhítsék.

A bíróság felfüggesztheti…

A másodfokú hatóság jogerős, és ezáltal végrehajtható határozatának felülvizsgálatát az adózó a bíróságtól kérheti. Hiába végrehajtható azonban a határozat, az adózó kérelmére a bíróság a határozat végrehajthatóságát felfüggesztheti. A felfüggesztési kérelem tárgyában a bíróság soron kívül, azaz még az első tárgyalási napot megelőzően dönt, addig viszont a végrehajtás mindenképpen szünetel. Mivel a végrehajtás felfüggesztése az egész bírósági eljárás idejére irányadó, ezért rendkívül fontos a felfüggesztési kérelmet kellően megindokolni és azt a bíróság által elvárt bizonyítékokkal alátámasztani. A felfüggesztés alapja lehet, hogy az adótartozás azonnali megfizetése jóvátehetetlen terhet róna a vállalkozásra vagy ellehetetlenítené a működését.

Lényeges a felfüggesztési kérelem beadásának az időzítése. Míg ugyanis a bírósági kereset megindítására a másodfokú határozat kézbesítésétől számított 30 napos határidő áll rendelkezésre, a másodfokú adóhatósági határozat végrehajtására már a határozat meghozatalától számított 16. napon sor kerülhet. Érdemes ezért a keresetet a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó kérelemmel együtt már – a 30 napos határidő helyett – 15 napon belül beadni és ezt a végrehajtást foganatosító szerv tudomására hozni. Ekkor a bíróság felfüggesztésről hozott döntéséig az adóhatóság annak ellenére köteles tartózkodni a végrehajtási cselekménytől, hogy az adótartozás teljesítésének határideje időközben már lejárt.

Fizetési könnyítés

Akkor sincs veszve minden, ha az esedékességi határidő már lejárt és az adózó nem kérte vagy nem kérhette a végrehajtás felfüggesztését. Ilyen esetekre ugyanis társaságok által is kérhető fizetési halasztás, részletfizetés vagy ezek kombinációja. Ilyenkor is fontos könnyebbség, hogy az első ízben előterjesztett ilyen irányú kérelem elbírálásáig a végrehajtás szintén szünetel – azaz a vállalkozás legalább lélegzetvételhez jut.

A fizetési könnyítési kérelmeknél szintén azok kellő alátámasztottsága a meghatározó. Akik adtak már be ilyen kérelmet, tudják, hogy tojástáncról van szó: egyszerre kell tudni alátámasztani azt, hogy az adótartozás azonnali és egyösszegbeni megfizetése a vállalkozás számára gazdasági nehézséget okoz, valamint azt, hogy a vállalkozás a későbbiekben, a kérelmezett ütemezésben képes lesz a tartozás megfizetésére. A kérelem megfelelő kimunkálása ezért szintén húsba vágó jelentőséggel bírhat egy vállalkozás későbbi léte szempontjából.

Az adóhatóság is felfüggeszthet…

Talán kevésbé ismert, hogy a végrehajtás felfüggesztésére az adózó ilyen tartamú kérelme esetén maga az adóhatóság is jogosult. A végrehajtás adóhatóság általi felfüggesztését különösen olyan esetben érdemes kérelmezni, amikor az adózó a végrehajtást amúgy fel nem függesztő jogorvoslattal fordul a hatósághoz. Tipikusan ilyenek az akár első fokon, akár másodfokon jogerőre emelkedett adóhatósági határozattal szemben benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelmek: a kérelem benyújtásával egyidejűleg célszerű indítványozni, hogy mindaddig, amíg a felettes szerv az ügyben határozatot nem hoz, az adóhatóság a határozat végrehajtását függessze fel.

A végrehajthatóság ilyen módon történő felfüggesztésének jogszabályi háttere lényegesen kevésbé kimunkált, és az adózó erőteljesen ki van szolgáltatva az adóhatóság belső diszkréciójának. Azonban a lehetőség fennáll, így mindenképpen érdemes vele megpróbálkozni.