dr. Bejó Ágnes

Ma már a csapból is JEREMIE pénzek folynak. Még javában folyik az erre a névre keresztelt program I. pályázatából származó források kihelyezése és éppen csak elkezdődtek a II-es kiírás győzteseinek tőkebefektetései, a közelmúltban hirdették ki a III. körös pályázat győzteseit és már megalapították az éppen csak meghirdetett JEREMIE IV programra pályázó kockázati tőkealapokat is. Bejegyzésünk betekintést szeretne adni, hogy mik a JEREMIE program sajátosságai, milyen jogi- és egyéb szempontokra kell figyelemmel lenniük a JEREMIE-s forrásokból tőkét bevonni kívánó vállalkozásoknak és milyen különbségekkel kell számolni az így forrásokhoz jutni igyekvő cégeknek a banki hitelfelvételekhez vagy a pályázati forrásbevonáshoz képest.

Honnan áramlik az arra érdemes vállalkozásokhoz ennyi tőke?

A JEREMIE egy mozaikszó, amely az EU több alprogramból álló vállalkozásfejlesztési programját jelöli. Magyarországon leginkább a kockázati tőke programmal azonosítják. Lényege, hogy a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. maximum 70%-ban uniós forrásokat közvetít kockázati tőkealapok részére, melyet 30%-ban magánpiaci befektetők egészítenek ki.

Az alapkezelőket az NFÜ választotta/választja ki, pályázat keretében, idáig összesen 26 alap kapott lehetőséget, az új kiírás 2 újabb nyertes pályázó befektetéseit teszi majd lehetővé. Becslések szerint az így befektetett és befektethető tőke teljes összege mintegy 130 milliárd Ft-ot tesz ki.

A JEREMIE célja kifejezetten az, hogy kompenzálja azoknak a kisebb méretű de ambiciózus vállalkozások versenyhátrányát, akik nehezen jutnak a piacon elérhető egyéb forrásokhoz. Ennek oka lehet a banki hitelekhez való hozzáférés korlátozottsága vagy akár a szakmai befektetők bizalmatlansága.

Mire figyeljen a projektgazda, ha JEREMIE-s tőkealapoktól szeretne forrást szerezni?

Az alapoknak juttatott JEREMIE forrásokból korai („magvető” vagy növekedési) életszakaszban lévő, 5 évnél nem régebben alapított kis- és középvállalkozások részesedhetnek. Fontos a vállalkozási kedv és az innováció, de nem árt, ha a projektgazda részletes, szakszerű üzleti tervvel rendelkezik és olyan professzionális csapat áll mögötte, hogy a befektetni kívánó kockázati tőkések fantáziát lássanak a projekt egészében.

Bizonyos iparágak (szénágazat, pénzügyi szektor) eleve kizártak a JEREMIE befektetések potenciális célpontjai közül, míg egyes ágazatok, így az információ-technológia, a biotechnológia területén tevékenykedő cégek, illetve újabban a divatvilágban működő vállalkozások kifejezett favoritnak számítanak a JEREMIE program segítségével befektető tőkealapok körében.

A befektetés alapítás vagy tőkeemelés során valósul meg, a JEREMIE alap tehát tulajdonossá (taggá vagy részvényessé) válik a cégben. A befektetési időszak (tehát amíg az alap kiszáll a befektetésből, azaz az „exit”-ig tartó idő) általában 2-6 év. A tőkésítendő cégek nettó árbevétele és a minimális befektetési méret is korlátozott.

Mennyiben más a JEREMIE-s forrásszerzés mint egy bankhitel?

Az induló vagy növekedési szakaszban levő vállalkozásoknak sokszor esélyük sincs banki hitelt kapniuk, a magas kockázati tényezők, a pénzügyi mutatók hiánya, illetve a válság eredményeként kialakult hitelszűke miatt. Ezek a cégek a kockázati tőke legfőbb célpontjai. Ezért cserébe viszont a kockázati tőkealap a bankhitel kamatánál lényegesen magasabb (15-40% között mozgó) hozamot vár el.

A bankhitelhez biztosítékok egész rendszere kapcsolódik, jelzálogjog, keretbiztosítéki zálog, biztosítéki célú engedményezés, stb. A JEREMIE-s kockázati tőkealapok ilyen jellegű biztosítékokat nem kérnek, a bankokkal ellentétben viszont tulajdonossá válnak a cégben, a döntéshozatalban erőteljesen részt vesznek. Ez nem csak azt jelenti, hogy a nyereségből is részesednek, hanem azt is, hogy nagyobb kockázatvállalásuk erősebb kontrollal is jár.

Fontos még látni, hogy egy JEREMIE befektető elsődleges célja (a bankkal ellentétben) a cég értékének növelése annak érdekében, hogy az exit minél magasabb értéken valósulhasson meg. Ezért a kockázati tőkealapok hozzáállását rugalmasság és üzleti szemlélet jellemzi. Egészen más időhorizontokban képesek gondolkodni, mint egy bank, amelyet csak az vezérel, hogy lejáratkor a nyújtott hitel kamatokkal együtt visszafizetésre kerüljön.

Mennyiben más a JEREMIE-s forrásbevonás mint egy pályázati támogatás?

Pályázati pénzhez elég olcsón, akár „ingyen” is lehet jutni. Aki viszont már végigcsinálta az ilyen forrásszerzés bürokratikus folyamatát, tudja, hogy az adminisztráció, a rugalmasság és sokszor az ésszerűség hiánya adott esetben súlyos árat jelenthet. Sokáig tart amíg egy vállalkozás hozzájuthat a megítélt támogatáshoz, a későbbiek során pedig nehéz lehet a feltételeknek megfelelés. A kockázati tőkealapok rugalmasak, nem az adminisztráció teljesítésében, hanem az üzleti lehetőségekben érdekeltek.

A JEREMIE-s tőkealapok nem csak pénzt biztosítanak, hanem kapcsolatokkal, pénzügyi szakértelemmel, nemzetközi piaci ismeretekkel is rendelkeznek, így egy ígéretes vállalkozás hosszú távú terveihez, piaci terjeszkedéséhez is segítséget nyújthatnak. Ez mindenképpen többletelőnyt jelent egy induló vagy a növekedés korai stádiumában levő vállalkozásnak.