dr. Barta Péter

2023. október elején több, az EPR rendszert megint csak módosító, illetve pontosító jogszabálymódosítás történt. Többek között elérhetővé váltak az átalánydíjak a borászati termékek esetén, valamint egyértelművé vált az is, hogy az ún. díjrendeletben meghatározott EPR díjak nettó díjaknak minősülnek. Ezen jogszabályi változásokat az alábbiakban foglaltuk össze részletesebben.

Átalánydíjak a borászok számára

A 2023. augusztus 31-én megjelent jogszabálymódosítás értelmében a borászok jelentős adminisztratív könnyítést kaptak az EPR-rendszerben: választásuk szerint ugyanis díjátalány alapján is eleget tehetnek a palackok utáni EPR díjfizetési kötelezettségüknek. Ezen jogszabálymódosításkor ugyanakkor még nem volt ismert a díjátalány keretében megfizetendő EPR-díj.

A 2023. október 4-én megjelent jogszabálymódosítás viszont ezt a hiányosságot már pótolja, ugyanis 2023. október 5-ei hatálybalépéssel (2023. július 1-re történő visszamenőleges alkalmazással) módosították a díjrendeletet (8/2023. (VI.2.) EM rendelet). A módosítás értelmében a díjrendelet kiegészült egy 5. számú melléklettel, amely 18 darab borászati terméktípus kapcsán tartalmazza a díjátalány kapcsán fizetendő EPR-díjak pontos összegét. 12 termékkör esetében 12 Ft / üveg alatti a megállapított díjtétel, a legmagasabb díj 18,14 Ft / üveg, amit az illatos minőségi pezsgő után kell megfizetni. A díjátalány tartalmazza a borászati termék üvegcsomagolásához kapcsolódó további fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolás kiterjesztett gyártói felelősségi díját is.

Nettó EPR-díjak

Sokáig nem volt egyértelmű, hogy a díjrendeletben meghatározott EPR-díjtételek vajon tartalmazzák-e az áfát vagy sem. Ennek a tekintetben van jelentősége, hogy a vállalkozások a MOHU Zrt.-től, mint koncessziós vállalkozástól áfás számlát fognak kapni november második felében az EPR-díjak kapcsán. Viszont ennek a bizonytalanságnak is vége, ugyanis egyértelművé tették szintén az október 4-ei módosítások körében, hogy a díjrendeletben megállapított díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.