dr. Bereznai Henrik

A múlt héten elérhetővé vált az EPR-re tekintettel frissített 23KTBEV (környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó) NAV formanyomtatvány. A frissítés eredményeképpen a nyomtatvány már tartalmazza a 2023. július 1-től hatályos, EPR-rel kapcsolatos jogszabályi változásokat is. A közzétett nyomtatványhoz továbbá elérhető frissített kitöltési útmutató is, amely letölthető az adóhatóság weboldaláról.

Jogszabály szerinti automatikus beszámítás

A termékdíjtörvény szerint a termékdíj-kötelezettséget az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó termékdíj megállapítási időszak első napján hatályos EPR-díjjal, míg csomagolószer esetén az abból előállított csomagolás után fizetendő EPR-díjjal kell csökkenteni. A jogszabály értelmében a beszámítás / csökkentés automatikusan valósul meg, tekintet nélkül arra, hogy az EPR-díj korábban megfizetésre került-e vagy sem.

A termékdíjbevallás tartalma

Sokan (joggal) számoltak azzal, hogy a fenti jogszabályi előírás alapján a formanyomtatvány módosításával lényegében automatikusan nullára csökken a fizetendő termékdíj mértéke (már ahol közös átfedés van az EPR-rendszerrel), így a vállalkozásoknak adminisztratív kötelezettségük csökkentése érdekében nem kell külön termékdíjat számolni.

A bevallástervezet felépítése viszont nem ezt a logikát követi. A bevallást kitöltő adózónak ugyanis a KT / CSK kódok (termékdíjköteles termék környezetvédelmi termékkódja / csomagolószerek kódja) megadása után meg kell jelölnie, hogy a bevallást a termékdíj-tételek alapján kívánja-e benyújtani (és ez alapján termékdíjat fizetni), vagy hogy a fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja-e meg. Azaz; a várakozásokkal ellentétben a beszámítás mégsem automatikus.

A bevalláshoz kapcsolódó kitöltési útmutatót megvizsgálva a fentieket az magyarázhatja, hogy a kiválasztandó KT és CSK kódok listája az egyes kódokhoz tartozó megnevezés mellett a fizetendő termékdíj tételt is tartalmazza. A kitöltési útmutató szerint: „A kódot annak megfelelően kell kiválasztani, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR-díj) megfizetésre került-e vagy sem. […] Ha belföldi forgalomba hozatal címén keletkezik a kötelezettség és az EPR-díjat a kötelezett megfizette, akkor a 0 Ft fizetési kötelezettséget tartalmazó kódot kell kiválasztani.

Mindez pedig azt is jelenti, hogy az előzetes várakozásokhoz képest esetről-esetre kell vizsgálni, hogy az adott termék után megfizetésre került-e az EPR-díj.

Felmerülő kérdések, bizonytalanságok

A bevallás ezen megközelítése viszont több kérdést is felvet.

Így például probléma, hogy az EPR-díj megfizetését az adózó nem tudja garantálni olyan esetekben, ha az EPR-díj megfizetésének határideje későbbi időpontra esik, mint például a termékdíjé. Vagy például olyan esetekben, amikor más személy köteles a termékdíjat, és más személy az EPR-díjat megfizetni. A csomagolószerek esetében például a csomagolószert előállító, forgalomba hozó személy a fizetésre kötelezett, míg a csomagolás esetén a csomagolószert felhasználó, abból csomagolást előállító.

Ezek alapján újra szélesebb körben felmerülhet a termékdíj kapcsán a kötelezettség átvállalásának a lehetősége is, amely legalább egy kézben összpontosítaná a kötelezettségek teljesítését, csökkentve a hibázási lehetőségeket.