dr. Bereznai Henrik

Megjelent a Magyar Közlönyben az energiaügyi miniszter rendelete, amely a 2024-es évre vonatkozóan megállapítja az alkalmazandó EPR-díjakat, valamint meghatározza a kötelező visszaváltási rendszer keretében a gyártók által kötelezően fizetendő csatlakozási és szolgáltatási díjak mértékét is.

Díjrendelet

Az EPR és a DRS szabályozása előírja, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal javaslata alapján az energiaügyi miniszter a tárgyévet megelőző év november 30-áig rendeletben határozza meg a vállalkozások által fizetendő EPR-díjakat, valamint a DRS-en belül a csatlakozási és szolgáltatási díjakat. Ennek megfelelően 2023. november 30-án megjelent a rendelet.

Az EPR rendszer és a DRS díjtételei

Jó hír az érintett vállalkozások számára, hogy az EPR-díjak 2024-ben a miniszter döntése értelmében nem emelkednek.

A rendeletből továbbá kiderül az is, hogy az EPR-díjjal megegyező mértékű csatlakozási díjat kell fizetnie a gyártóknak a kötelező visszaváltási rendszer keretében belül. Ez például nem újrahasználható műanyag esetében 219 Ft, nem újrahasználható fém esetében 186 Ft, még nem újrahasználható üveg esetében 77 Ft.

Ennek tisztázása már-már égető kérdés is volt, mert a vállalkozások egyszerűen nem tudtak azzal kalkulálni, hogy vajon a DRS hatálya alatt többet kell-e majd fizetniük, mint amit az EPR hatálya alatt fizettek vagy sem. Ennek oka, hogy ha a gyártók meghatározott termékkörök esetében DRS-díj fizetésre kötelesek, úgy az EPR-díj fizetési kötelezettségük alól mentesülnek (kettős fizetési kötelezettség kizárása). Úgy tűnik viszont, hogy az azonos díjtételek most ezt a kérdéskört is megnyugtatóan rendezik.

A rendelet szerint a megállapított díjtételek ráadásul nem tartalmazzák az áfát, így a MOHU Zrt. ezen díjtelekre számláiban fel fogja számítani a 27%-os áfát is.

A szolgáltatási díj mellett a rendelet tartalmazza az 5 évig fizetendő, a visszaváltási rendszer kiépítéséhez szükséges források megteremtése miatt bevezetett csatlakozási díjtételeket is. Nem újrahasználható műanyag esetében ez a díj 18 Ft, nem újrahasználható fém esetében 23 Ft, még nem újrahasználható üveg esetében 1 Ft.

A fizetendő díjat a díjtételek alapján a gyártott / forgalomba hozott termék súlyának (kg) és a díjtétel szorzatának együtteséből kell majd megállapítani.

DRS és környezetvédelmi termékdíj

Az viszont továbbra is kérdéses, hogy azon vállalkozások, akik a DRS keretében szolgáltatási díj fizetésére kötelesek, jogosultak lesznek-e a környezetvédelmi termékdíjukat a megfizetett szolgáltatási díjjal csökkenteni vagy sem. Erre egyelőre ugyanis a környezetvédelmi termékdíjszabályok csak az EPR díjak esetében biztosít lehetőséget. Ott, ahol korábban fizetett EPR díjat kötelezően felváltja a szolgáltatási díj, megnyugtató választ egyelőre nem találunk.