dr. Barta Péter

Nyakunkon a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) első adatszolgáltatása, amelynek határideje 2023. október 20. A napokban elérhetővé vált már az a formanyomtatvány is, amelyen keresztül az érintett vállalkozások eleget tehetnek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Eközben azonban újabb és újabb jogszabály-módosításokkal kell szembenézniük. Cikkünkben áttekintjük az EPR szabályozás legújabb fejleményeit.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges űrlap elérése

Az érintett vállalkozások az OKIRkapu (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) elektronikus felületén KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítást követően, KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) szám megadásával tudják elérni az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatványt. Jó hír a vállalkozások számára, hogy a későbbiekben beadandó adatszolgáltatásokhoz a korábbi adatszolgáltatások tartalma másolható, továbbá lehetőség van az adatokat .xml formátumban is feltölteni. Az ehhez szükséges fejlesztői dokumentáció szintén elérhető.

Átalánydíj a borászatok számára

A 2023. augusztus 31-én megjelent módosítás értelmében immáron díjátalány alapján is meg lehet fizetni az EPR-díjat a borosüvegek után, azaz a borászok dönthetnek úgy, hogy nem tartják nyilván, vallják be és fizetik meg külön a palackra, címkére, dugóra stb. az EPR-díjat, hanem helyette átalánydíjat fizetnek minden palackra. Ez hatalmas adminisztratív könnyítést jelent az iparágnak. 

Az, hogy az átalánydíj összege pontosan mennyi is, jelenleg – jelen cikk írásakor – még nem ismert. Érdemes viszont jól megfontolni az erre vonatkozó döntést, ugyanis az átalánydíjat választó vállalkozások a döntésüket az adott évre vonatkozóan nem változtathatják meg. 

Ennek a jogszabálymódosításnak az eredményeképpen egyre indokoltabbá válik, hogy átalánydíjat alkalmazhassanak például a sörgyártó, vagy az üdítőitalokat gyártó cégek is. De ide lehetne sorolni az energiaital-gyártó cégeket is.

A gyártó fogalmának változása, a készletre vétel mint forgalomba hozatal, a gépjárműgyártók (forgalmazók) átalányadózása

A 2023. szeptember 21-ei módosítás leginkább a gépjárművekkel foglalkozó vállalkozásokat érinti. A módosítás következtében minden gépjárműgyártó és -kereskedő jogosult lesz átalánydíjat alkalmazni. A korábbi szabályozás értelmében erre csak az EPR-kötelezettségek szerződéses átvállalása esetén volt lehetőség. Hasonlóan a borászatok átalánydíj-lehetőségéhez, az erre vonatkozó döntést a gépjármúgyártók és -kereskedők sem változtathatják meg évközben.

Emellett pontosításra került a gyártó fogalma is. Ennek eredményeképpen a módosítás egységesen gyártónak minősít minden EPR-kötelezettet (így a forgalmazókat, a gyártókat és a külföldről behozott termékek csomagolásának lebontóit is). Emellett változott a készletre vételre vonatkozó szabályozás is. Eszerint – hasonlóan a környezetvédelmi termékdíjhoz – a készletre vétel is forgalomba hozatalnak minősül.

A fent bemutatott jogszabálymódosításokat mind visszamenőleges hatállyal, 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.