dr. Barta Péter

A 2024. június 14-én megjelent Magyar Közlönyben ismételten módosítottak a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR), illetve a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) szabályain. A módosítások már egy nappal később, 2024. június 15-ével hatályba is léptek.

Újabb esettel bővült a forgalomba hozatalnak nem minősülő, így EPR-kötelezettséget nem keletkeztető tényállások köre

A módosítás értelmében 2024. június 15-től hiánypótló jelleggel belekerült a jogszabályba, hogy nem minősül forgalomba hozatalnak az EPR-rendszerben a körforgásos termék jogutód nélküli megszűnés keretében történő átadása. Tehát immáron nem kell EPR-díjat fizetni akkor, ha egy cég végelszámolás keretében megszűnik és a vagyonfelosztási javaslat eredményeként olyan EPR-köteles terméket ad át a tulajdonosának, amelyre vonatkozóan korábban még díjfizetési kötelezettséget nem teljesítettek.

A DRS-kötelezettségek teljesítése alól mentesülhet a gyártó – de más feltételekkel, mint korábban

2024. január 1-jétől indokolt esetben és írásbeli kérelemre a gyártó mentesülhetett a DRS-kötelezettségek teljesítése alól, feltéve, ha azok teljesítése az adott termék számviteli törvény szerinti bekerülési értékéhez viszonyítottan aránytalan és túlzó terhet jelentett rá nézve.

Ezt a szabályt változtatta meg 2024. június 15-ei hatállyal a jogalkotó, azzal, hogy a mentesülésre kizárólag akkor van lehetőség, ha az üres vagy kiürült palack regisztrációs célú beszerzése nem vezetett eredményre, a beszerzés körülményeire figyelemmel a palack a benne lévő italterméktől az állag sérelme nélkül nem választható el, és a végső fogyasztói csomagolással ellátott italtermék számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke eléri vagy meghaladja az e rendelet szerinti kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után fizetendő visszaváltási díj ötszázszorosát (vagyis 25.000 Ft-ot).

Erről a körülményről a gyártónak az EPR-szabályozás szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kell nyilatkozni a hulladékgazdálkodási hatóság irányába.