dr. Zsibrita Boglárka

Az elmúlt időszakban egyre több kötelező átvételi rendszerben (KÁT) működő piaci szereplő használta ki azt a lehetőséget, hogy az általa megtermelt megújuló energiát a szabadpiacon értékesítse és így a jelenlegi kedvező piaci helyzetből adódóan az állam által fizetett támogatott árnál jóval magasabb áron értékesítse az általa megtermelt áramot. Ez a rugalmasság azonban egy éjszaka alatt megszűnt.

Az élet az energiapiacon május 25-ig

A 2022. január 1-től bevezetett jogszabályi változások lehetővé tették a KÁT termelőknek a „mérlegkörök közötti átjárást”, tehát a KÁT rendszerből való kilépést és belépést. A szabályozás a KÁT rendszerből minimálisan 12 hónapos időszakra engedélyezte a kilépést, továbbá a kilépést követően a KÁT rendszerbe való visszatérésnek semmilyen akadályt nem állított. A rendszerirányító MAVIR ennek megfelelően sorra hagyta jóvá a mérlegkörtagsági szerződések felmondását, engedte a másik piaci mérlegkörhöz történő csatlakozást és ilyen módon a megtermelt villamosenergia szabadpiacon történő értékesítését. Nagyon sok KÁT engedélyes piaci szereplő élt ezzel a lehetőséggel, mások pedig éppen most tervezték benyújtani a szükséges kérelmeket a MAVIR-nak, hogy a következő mérlegfordulónapon, tehát július 1. napjától csatlakozhassanak másik mérlegkörhöz. Egy-egy ilyen kilépést komoly előkészítő munka előzte meg, hiszen ezek a beruházások nagy része banki finanszírozással valósult meg. A bankok pedig szigorú követelményeket támasztottak a KÁT mérlegkörtagsági szerződések felmondásához és ahhoz is, hogy a KÁT termelő milyen piaci áramkereskedővel köt hosszútávú villamosenergia értékesítési szerződést.

Új világ érkezett május 26-án

Egy május 25-én megjelent jogszabálymódosítás értelmében a szabad ki- és visszalépési lehetőséget egy éjszaka alatt elveszítették a KÁT termelők. Ezentúl kizárólag akkor jogosult a KÁT termelő a KÁT mérlegkör helyett más piaci mérlegkörhöz való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a METÁR rendeletben foglalt prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolást kezdeményezi. Ez azt jelenti, hogy a termelő elveszíti azt a többletjövedelmet, amit a szabad piacon el tudott érni és csak a METÁR rendszer keretében alkalmazott prémiumot jogosult megkapni. Azaz a termelők jövedelmezősége drasztikusan lecsökken.

A másik lényeges változás, hogy az a termelő, aki egyszer kilépett a KÁT rendszeréből, többet nem léphet vissza, a mozgás egyirányúvá vált.

Mi lesz ezután?

Mivel a piacot rendkívül váratlanul érte a jogszabályváltozás, a hatálybalépést követően - elsősorban az átmeneti, illetve tisztázó jellegű rendelkezések hiánya miatt - számos kérdés merült fel. A kilépési kérelmet 30 nappal a tervezett kilépés előtt jóvá kellett hagynia a MAVIR-nak, hogy a termelők mérlegkörváltása biztonságosan megvalósulhasson a villamosenergia hálózat rendszerének veszélyeztetése nélkül. Ezért azoknak, akik májusban jelentették be a kilépési szándékukat, július 1. napjával válik lehetővé, hogy átlépjenek másik mérlegkörbe. Rengeteg piaci szereplő van, aki már jóváhagyott kérelemmel rendelkezik, de a kilépése csak június 1-től vagy július 1-től hatályos. Az új jogszabályszöveg azonban nem ad segítséget abban, hogy ezen szereplőkre milyen szabályok irányadók, jogosultak-e kilépésre vagy már nem, hiszen kilépésük immáron a tiltás hatályba lépése után történne.

Első körben egy, a MAVIR által kiadott tájékoztatóval próbálták meg orvosolni a jogszabályszöveg okozta információhiányt. A tájékoztatóban kifejtett eljárásrend szerint a június 1. napjával kilépő termelőkre a május 26-a előtti szabályok irányadók, tehát szabadon csatlakozhatnak más mérlegkörhöz prémium támogatási szerződés megkötésének feltétele nélkül és a KÁT mérlegkörbe való visszatérés lehetőségével is élhetnek a 12 hónapos szabály betartása mellett.

Kevésbé szerencsés a helyzete azoknak a termelőknek, akik július 1. napjával vagy azután lépnek vagy léptek volna ki, mivel a tájékoztató szerint a kilépésre és a KÁT mérlegkörbe való visszatérésre a május 26-tól hatályos „tiltó” szabályok az irányadók, amelyek értelmében a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz történő csatlakozásra kizárólag a prémium támogatási szerződés megkötésének feltételével van lehetőségük, továbbá a KÁT mérlegkörhöz nem csatlakozhatnak újra.  Amennyiben a július 1. napjával kilépő termelők kilépési szándékukat a MAVIR felé már jelezték, de a fenti jogszabályváltozás tudatában nem kívánnak kilépni, feltétlenül tájékoztatniuk kell a MAVIR-t kilépési szándékuk visszavonásáról. Azok a termelők, akik kilépési szándékukat a változtatások mellett is fenntartják, prémium támogatási szerződés megkötésére irányuló igényüket kell haladéktalanul bejelenteniük a MAVIR-nak, hogy a hatályos jogszabály-módosításnak eleget tegyenek.

A MAVIR tájékoztatója alapján egyértelművé vált, hogy a jövőben a KÁT rendszerből kilépők mérlegkör-váltásának feltétele a kilépési szándék bejelentésével egyidőben a prémium támogatási szerződés megkötésének kezdeményezése. A prémium támogatási szerződést a kilépést követő nappal érintett hónapot megelőző hónap 10. napjáig szükséges megkötni.

Az elszámolási rendszer változása miatt sokan most valószínűleg a bent maradás mellett döntenek. Annak ellenére is, hogy a kilépés előkészítése sok idejükbe, pénzükbe és energiájukba került – amely előkészítő munka értéke most egy éjszaka alatt lenullázódott.