dr. Bihari Levente

A koronavírus járvány már az élet minden területére hatással van, és a vállalkozások jelentős részét is érinti majd. Összegyűjtöttük ezért azt az öt legfontosabb jogi teendőt, amit egyik vállalkozás sem mulaszthat el.

Jogi akcióterv járvány idejére

1. Mit (nem) tudunk teljesíteni?

Első lépésként azt szükséges átgondolni, hogy a jelen helyzet milyen következményekkel jár vagy járhat szerződéseink teljesíthetőségére: pontosan mik azok a szerződésből eredő kötelezettségeink, amelyeket várhatóan egyáltalán nem, vagy csak késve tudunk teljesíteni.

Ez nem csak ahhoz szükséges, hogy a saját helyzetünket tisztán lássuk, de ahhoz is, hogy a partnerek felé megfelelően tudjunk eljárni.

2. Keressük meg az összes „vis maior” klauzulát!

Nem ritka, hogy a szerződések tartalmaznak kifejezett „vis maior” klauzulákat. Ezek tipikusan meghatározzák, hogy a felek mit tekintenek elháríthatatlan külső körülménynek, és mi a teendő ilyenkor. Ha a szerződésben előírt eljárásrendet nem tartjuk be, ez akár azzal is járhat, hogy elveszítjük a vis maior-ra való hivatkozás lehetőségét.

Javasolt tehát legalább a fontosabb szerződéseket mielőbb átnézni ebből a szempontból.

3. Kommunikáljunk!

Az általános együttműködési kötelezettség megköveteli, hogy azonnal értesítsük a másik felet arról, ha a teljesítésünket akadályozó körülmény merült fel, vagy ilyen várható. Amennyiben ezt a tájékoztatást késve tesszük meg, az önmagában kártérítési felelősséggel járhat, még akkor is, ha egyébként az akadály felmerüléséért nem vagyunk felelősek.

Ha tehát már a veszélye fennáll annak, hogy nem fogunk tudni teljesíteni, minden érintett partnert írásban tájékoztatni kell erről, lehetőség szerint részletezve a várható következményeket.

4. A tétlenség visszaüt!

A járvány, illetve az óvintézkedések által okozott körülmények jó eséllyel a bíróságok gyakorlatában is olyanok lesznek, amelyek mentesíthetnek a szerződésszegésért való felelősség alól. A jogszabály által előírt magatartás azonban ilyen helyzetben is az, hogy az elvárható intézkedéseket a felek tegyék meg, az elhárítható károkat hárítsák el.

Vagyis nem lehet tétlenül várni amíg minden helyreáll: ami észszerűen elvárható a szerződés teljesítése és a következmények enyhítése érdekében, azt továbbra is minden esetben meg kell tenni.

5. Alkalmazkodjunk!

Az elérhető információk köre, illetve a vírus elleni kormányzati intézkedések szinte napról-napra változnak. Ne feledjük továbbá, hogy idővel az egész vírushelyzet várhatóan enyhül, és így a szerződéses kötelezettségek fokozatosan visszaállnak: ami egyik nap még nem volt teljesíthető vagy elvárható, az lehet hogy másnapra megint az lesz.

A jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítése azt is szükségessé teszi, hogy naprakészek legyünk, és intézkedéseseinkkel folyamatosan a fennálló helyzethez alkalmazkodjunk.